Mateřská
škola Pivín
Mateřská škola Pivín

Historie

Mateřská škola v Pivíně byla zřízena přípisem okresního školního výboru v Přerově s platností od 3. září 1945.

Jak uvádí školní kronika: „Dětí nebylo, nábytku nebylo, místnost nebyla…“ Byl uvolněn kabinet v přízemí obecné školy, děti si zpočátku přinesly vše potřebné včetně židliček z domova. Peněžní sbírka ve vesnici vynesla 12 300 korun, za něž byly pořízeny stoly a židličky. Zapsáno bylo tehdy 40 dětí. Rekordní počet dětí docházel do mateřské školy hned v následujícím školním roce – celkem 53.

Během let se střídaly učitelky i ředitelky ve škole mateřské, první učitelkou byla Věra Kuchtová, nejdéle působící ředitelkou byla paní Vlasta Antelová ( v letech 1962 – 1996 ).

Počátkem května roku 1977 byla uvedena do provozu nová účelová budova mateřské školy, která s drobnými či většími úpravami a opravami slouží dětem dodnes. Součástí mateřské školy je i prostorná zahrada, vybavená mobiliářem ( prolézačky, skluzavky, lavečky, koloběžky a hračky , sportovní vybavení), pískovištěm a zpevněnou hrací plochou vybudovanou na místě nefunkčního bazénu.

Počátkem 90. let bylo v obci tolik dětí, že byt při mateřské škole byl upraven na třídu s kapacitou 10 dětí, aby byl uspokojen požadavek všech rodičů na docházku dětí do předškolního zařízení. I dnes je mateřská škola dvoutřídní s kapacitou 35 míst pro děti ve věku 3 – 6 let a je plně obsazena.

Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu „POHODA“. Záměrem našeho vzdělávacího úsilí je zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet manipulační i sebeobslužné dovednosti a vést děti ke zdravým životním návykům a postojům. Podporujeme duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dětí, rozvíjíme intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, myšlenkové operace i představivost a fantazii, povzbuzujeme děti v rozvoji vůle a citů. Uvádíme děti do života společnosti, do světa kultury a umění, pomáháme jim osvojit si potřebné dovednosti, postoje a návyky a hodnoty morální i estetické, podporujeme utváření vztahů dítěte k okolí, obohacujeme a kultivujeme vzájemnou komunikaci. Snažíme se utvářet u dětí základní povědomí o okolním světě a jeho dění, vytváříme základy pro odpovědný postoj jedince k životnímu prostředí.

Během školního roku připravujeme pro děti výchovně vzdělávací projekty, jejichž součástí jsou výlety, exkurze , kulturní a sportovní akce :navštěvujeme zoologické zahrady, výstavy, divadelní či filmová představení, okresní knihovnu, hvězdárnu v Prostějově, solnou jeskyni, Lázně Skalka… Do naší mateřinky zveme rodiče na společné setkání se sportovním zaměřením, táborákem, navštívily nás pohádkové televizní postavičky, kouzelníci, divadelní umělci, zdravotní sestra, knihovnice, policisté s technikou a služebními psy…Děti se podílejí rovněž na společenském dění v obci společně se žáky ZŠ, ZUŠ a především divadelním spolkem Větřák: připravujeme program na Vánoční besídku, na setkání seniorů, na besídku ke Dni matek, pořádáme dny otevřených dveří s výstavkou prací a výrobků .Obec reprezentují děti i na poli sportovním – Olympiádě mateřských škol Mikroregionu Němčicko ( v roce 2008 jsme obsadili druhé, šesté a jedenácté místo z celkového počtu 22 družstev – byly jsme nejúspěšnější mateřskou školou co se bodového zisku týče. Další ročník olympiády přinesl další prvenství - jako jediná mateřinka v historii olympiády jsme získali dva poháry - za 1. a 3. místo. V roce 2012 jsme obsadili 2. místo a v roce 2016 jsme vybojovali místo 3.).

Ve školním roce 2008/2009 odchází rekordní počet „maturantů“ do školy základní – celkem 15 dětí, z toho 7 děvčat. Každoročně se prezentují naši absolventi „tablem maturantů“, které vystavujeme v místní prodejně potravin. Všechny předškoláky – absolventy pasujeme při malé školní maturitě na školáky a pro vzpomínku na léta prožitá ve škole mateřské pro ně ve spolupráci s rodiči a sponzory připravujeme drobné dárky. Navštěvujeme je ve škole základní a společně s nimi máme radost z prvních školních úspěchů

Rychlý kontakt

Mateřská škola Pivín
798 24 Pivín 244

tel.: 582 384 299
e-mail: reditelka@mspivin.cz

Školní jídelna:
e-mail: jidelna@mspivin.cz

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 12 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 21/12 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 23/12 °C
neděle 26. 5. prudký déšť 16/12 °C